Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Jeho výsledkem je rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je rovněž soudně vykonatelné.

Komise pro rozhodčí řízení KPRR.CZ - Komise pro rozhodčí řízení

Komise pro rozhodčí řízení, a. s., IČ: 28477561, se sídlem Praha 10, Francouzská 284/94, PSČ 101 00 je obchodní společnost, která byla založena, aby reflektovala stoupající poptávku po profesionálně, a přitom co možná nejrychleji vedeném rozhodčím řízení.

Komise pro rozhodčí řízení, a. s. za tímto účelem vede seznam rozhodců, kterým zabezpečuje organizační, ekonomickou a technickou podporu při jejich rozhodování majetkových sporů, to vše dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a dle Jednacího a organizačního řádu pro rozhodčí řízení před rozhodci vedenými v seznamu rozhodců Komise pro rozhodčí řízení a. s.


 
© 2012    kprr.cz Komise pro rozhodčí řízení tvorba www stránek emocio