Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Jeho výsledkem je rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je rovněž soudně vykonatelné.

Seznam rozhodců vedený Komisí pro rozhodčí řízení a.s.

  1. Mgr. Paata Bokeria
  2. Mgr. Richard Cuřín
  3. Ing. Vladimír Chaloupka
  4. JUDr. Vladimír Kříž
  5. Mgr. Ing. Šimon Peták
  6. Mgr. Pavel Prázný

 

Roman Martinek
člen představenstva
Komise pro rozhodčí řízení a.s.


 
© 2012    kprr.cz Komise pro rozhodčí řízení tvorba www stránek emocio